LIST DO LISTA – INDUSTRIJSKA BAŠTINA BELIŠĆA

Kroz projekt „List do lista – industrijska baština Belišća“ obnovljena je palača Gutmann kao zaštićeno kulturno dobro pod nazivom „Upravna zgrada kombinata“ i koju se planira koristiti i kao interpretacijski centar za industrijsku baštinu gada kao i za druge javne sadržaje koji će obnovljenom kulturnom dobru omogućiti održivost. Za te je potrebe kroz projekt predviđena i nabavljena i oprema.

Uz obnovu palače Gutmann, projektom se rješava i uređenje pristupnih površina objektu te opremanje prostora Muzeja novim sustavom grijanja (dizalica topline), sve s ciljem osnaživanja kulturno-turističkog potencijala i atraktivnosti Belišća.

Uspješnom provedbom projekta „List do lista – industrijska baština Belišća“ stvorit će se pretpostavke za razvoj novih turističkih proizvoda, kulturnih, edukativnih i društvenih sadržaja te pratećih usluga, stoga je cilj otvoriti prostor za zajedničko djelovanje u lokalnoj zajednici kako bi svi zajedno aktivno radili na pozicioniranju Belišća kao jedne od glavnih turističkih destinacija Osječko-baranjske županije, poglavito u kontekstu industrijske baštine.

Projekt se realizira kroz poziv Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek (ITU mehanizam) u specifičnom cilju Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine.

Ukupna vrijednost Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 21.407.631,56 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 16.919.313,76 kuna. Provedba projekta započela je 1. rujna 2019. godine, a završetak je predviđen za 28. veljače 2023. Nositelj projekta je Grad Belišće, a projekti partner Turistička zajednica Grada Belišća